מטופל בן 25 מאנגליה , רמת התקרחות נרווד 2 – 3 .הגיע כדי לשחזר את קו השיער ואזור המפרצים. הקו שיער נבנה כ חצי סנטימטר מעל השאריות של הקו שהיה. התוצאה צולמה כ 8 חודשים מיום ההשתלה.

לייעוץ חינם