מטופל בן 34 מיוון ברמת התקרחות נרווד 4. הגיע למרפאה על מנת ליצור קו שיער חדש ולכסות את אזור המפרצים. האתגר היה לעשות צפיפות ראויה ולהשאיר שיער תורם לאזור הפדחת.

לייעוץ חינם