• זקיקים שהושתלו: 3045
  • שיטת השתלה: FUE
  • דרגת התקרחות: 3
  • תיאור:

מטופל בן 40 + מיוון – רמת התקרחות נרווד 3. המטרה היתה לעשות קו שיער חדש ולשחזר את אזור המפרצים. התוצאה צולמה כשנה לאחר הטיפול.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email