מטופל בן 40 + מיוון – רמת התקרחות נרווד 3. המטרה היתה לעשות קו שיער חדש ולשחזר את אזור המפרצים. התוצאה צולמה כשנה לאחר הטיפול.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

לייעוץ חינם