• זקיקים שהושתלו: 3000
  • שיטת השתלה: FUE
  • דרגת התקרחות:
  • תיאור:

מטופל בן 32 מיוון ברמת התקרחות נרווד 3.במיקרה שלו הצוות הרפואי בראשות ד"ר מארס החליטו לא להוריד את הקו שיער באמצע אלא רק ליצור קו שיער חדש במפרצים ולמלא את אזור המפרצים עד לאזור שבו השיער הטבעי צפוף ושופע.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email