מטופל בן 32 מיוון ברמת התקרחות נרווד 3.במיקרה שלו הצוות הרפואי בראשות ד"ר מארס החליטו לא להוריד את הקו שיער באמצע אלא רק ליצור קו שיער חדש במפרצים ולמלא את אזור המפרצים עד לאזור שבו השיער הטבעי צפוף ושופע.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

לייעוץ חינם