מטופל בן 39 ברמת התקרחות – נרווד 3 . המטרה היתה לשחזר את הקו שיער ולמלא את אזור המפרצים בצפיפות זהה לצפיפות השיער הקיים. סה"כ הושתלו 2700 זקיקים בשיטת ה fue. התמונות של האחרי צולמו כ 8 חודשים לאחר ההשתלה.

לייעוץ חינם