מטופל בן 37 מישראל ברמת התקרחות נרווד 3. מטופל בפרופסיה כדי לשמור את השיער מאחורי ההשתלה. הצוות הרפואי שיחזר עבורו את קו השיער וכיסה את אזור המפרצים.חלק מהתמונות צולמו שנה לאחר ההשתלה וחלק מהתמונות כ 3 שנים לאחר ההשתלה.

לייעוץ חינם