מטופל בן 27 מישראל – רמת התקרחות נרווד 2. שחזור קו שיער +סגירת המפרצים. התמונות של האחרי צולמו כשנה וחצי לאחר ההשתלה.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

לייעוץ חינם