מטופל בן 27 מישראל – רמת התקרחות נרווד 2. שחזור קו שיער +סגירת המפרצים. התמונות של האחרי צולמו כשנה וחצי לאחר ההשתלה.

לייעוץ חינם