• זקיקים שהושתלו: 2106
  • שיטת השתלה: FUE
  • דרגת התקרחות: נרווד 2
  • תיאור:

מטופל בן 27 מישראל – רמת התקרחות נרווד 2. שחזור קו שיער +סגירת המפרצים. התמונות של האחרי צולמו כשנה וחצי לאחר ההשתלה.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email