מטופל בן 31 מיוון ברמת התקרחות נרווד 2 .הוחלט לשחזר את קו השיער הקדמי ולסגור את המפרצים. שנה לאחר הטיפול השיער נראה מלא,צפוף וטבעי.

לייעוץ חינם