מטופל מישראל בן 38 – ברמת התקרחות נרווד 3. משתמש יותר מעשור במינוקסי ופרופסיה, הגיע כדי לשחזר את קו השיער והמפרצים. למטופל יש שיער מעט גלי מה שנותן נפח יפה לשיער המושתל.

לייעוץ חינם