מטופל בן 28 מישראל  ברמת התקרחות נרווד 5. בטיפול הראשון הוחלט להתמקד ביצירת קו שיער חדש ומילוי המפרצים עד השליש הראשון של הקרקפת. בתוצאה שצולמה שנה וחצי לאחר הטיפול ניתן לראות שהמטופל בחר להאריך שיער כדי לכסות את ההתקרחות באמצע הקרקפת ובאזור הכיפה בהם לא טיפלנו. המטופל מתכוון לעשות השתלה נוספת בקרוב כדי לטפל באזור הכיפה עם עוד 2500 זקיקים שניתן להוציא מהאזור התורם שלו .

לייעוץ חינם