המטופל הזה הגיע למרפאת HDC במצב של הקרחה בדרגת נורווד 4 עם פוטנציאל לנורווד 5.
ד"ר מאראס השתיל לו 3520 זקיקים באזור הקדמי של הראש.
הומלץ לו להשתמש ברוקחות של פניסטרייד עם מינוקסידיל שהוא הינו משתמש עד יום זה וניתן לראות כיצד הטיפול שימר את השיער מאחורי אזור ההשתלה.
ניתן לראות בתמונות את הטבעיות של קו השיער והצפיפות המצוינת.
התמונות הן לאחר כשלוש שנים מההשתלה.